Ajuntament de Vallromanes
Traduir el web: Español English

Radio en directe

Obrir finestra amb streaming

Ràdio a la carta

La teva programació

15 de juliol de 2010

INTRODUCCIÓ: Es dona compte de canvi de portaveu del grup municipal de CIU, que passa a ser el Sr. Cèsar Andreu Cabot ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l'acta de la sessió plenària de data 19/05/2010 PART RESOLUTIVA 2.Presa de possessió del sr. Josep Maria Garcia Pérez del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Vallromanes.     

Punt 3. Aprovació inicial de l'exp. 07/10 de modificació del pressupost municipal, en la modalitat de suplement de crèdit     
Punt 4. Aprovació inicial de l'exp 08/10 de modificació del pressupost municipal, en la modalitat de crèdit extraordinari     
Punt 5. Aprovació de l'acord referent a la confirmació i clarificació de l'abast de delegació de facultats efectuades a l'OGT DE la DIBA     
Punt 6. Aprovació inicial de les bases específiques per a la concessió d'ajuts per activitats de lleure i escolars de l'Ajuntament de Vallromanes     
Punt 7. Proposta d'acord sobre declaració d'especial interès municipal de les obres de construcció d'una infraestructura de telecomunicacions.     
Punt 8. Ratificació del decret de l'alcaldia núm. 132/10, de 29 de juny, referent a l'aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig     
Punt 9. Proposta d'acord sobre reducció de les retribucions i règim d'assistències del càrrecs electes municipals     

PART DE CONTROL

Punt 10. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en l'exercici de competències delegades pel Ple municipal 10.1 . Determinació 2 festes locals pel 2011     
10.2 Pròrroga concessió de l'escola bressol municipal     
Punt 11. Declaracions institucionals 11.1 Delaració institucional sobre suport al Correllengua 2010     
11.2 De laració institucional de reconeixement a la consulta per la independència realitzada per la comissió Vallromanes Decideix, formulada pel grup municipal "Més per Vallromanes-ERC- Acord municipal"     
Punt 11.3 Declaració institucional sobre la sentència del Tribunal Constitucional en relació l Estatut de Catalunya, formulada pel grup municipal del CIU     
Punt 12. Informes d'Alcaldia     
Punt 13. Precs i preguntes.GestorDeContinguts.cat

Ràdio Municipal Vallromanes 94.4 FM

© Ajuntament de Vallromanes. Plaça de l’Església, 6. 08188 Vallromanes (Barcelona)

Tlf. (+34) 93 572 91 59 · Fax. (+34) 93 572 91 90

Ràdio Municipal Vallromanes 94.4 FM