Ajuntament de Vallromanes
Traduir el web: Español English

Radio en directe

Obrir finestra amb streaming

Ràdio a la carta

La teva programació

19 de juliol de 2012

 • ORDRE DEL DIA (284 kB)
  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (19.04.2012 i 30.06.2012)
 • PART RESOLUTIVA (2,85 MB)
  2. Aprovació del Pla Actuació Energia sostenible (PAES).
 • 3.mp3 (4,29 MB)
  3. Aprovació inicial de la modificació núm. 1/2012 del ROM (mod. Règim de periodicitat sessions Ple)
 • 4.mp3 (2,06 MB)
  4. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per a l’ús de les sales del Casal de Vallromanes.
 • 5.mp3 (1,26 MB)
  5. Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 3 del POUM per a la inclusió en el catàleg de Masies i Cases rurals de la masia de Can Vilar.
 • 6.mp3 (2,43 MB)
  6. Proposta d’acord sobre nomenament de nou tresorer municipal
 • 7.mp3 (2,82 MB)
  7. Aprovació inicial de l’ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre.
 • 8.mp3 (1,79 MB)
  8. Aprovació de l’ampliació de la dedicació horària del lloc de treball d’arquitecte municipal.
 • 9.mp3 (1,62 MB)
  9. Proposta d’acord sobre ratificació de l’acord de dissolució del consorci de Turisme del Vallès Oriental.
 • PART DE CONTROL (7,79 MB)
  10. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm.171/2012 de data 2 de juliol referent a la nova composició de la Junta de Govern Local
 • MONO-025.mp3 (54 kB)
  11. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm.172/2012 de data 2 de juliol referent al nomenament de tinents d’Alcaldia.
 • MONO-027.mp3 (53 kB)
  12. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm.173/2012 de data 3 de juliol referent al règim de delegacions de l’Alcaldia.
 • 11.mp3 (3,51 MB)
  16. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidora presentada per la Sra. Violant Mascaró López.
 • 11-2.mp3 (2,04 MB)
  16 segona part
 • punto 17.mp3 (27,4 MB)
  17. Informes d’alcaldia
 • 18.mp3 (9,90 MB)
  18. Precs i preguntes
 • MONO-028.mp3 (74 kB)
  13. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm.195/2012 de data 11 de juliol sobre nomenament de regidors com a representants de l’Ajuntament en entitats de les que forma part la corporació.
 • MONO-029.mp3 (54 kB)
  14. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en l’exercici de competències delegades pel Ple
GestorDeContinguts.cat

Ràdio Municipal Vallromanes 94.4 FM

© Ajuntament de Vallromanes. Plaça de l’Església, 6. 08188 Vallromanes (Barcelona)

Tlf. (+34) 93 572 91 59 · Fax. (+34) 93 572 91 90

Ràdio Municipal Vallromanes 94.4 FM