Ajuntament de Vallromanes
Traduir el web: Español English

Radio en directe

Obrir finestra amb streaming

Ràdio a la carta

La teva programació

19 de maig 2010

Punt 1.Aprovació acta sessió 18.03.2010     

PART RESOLUTIVA

Punt 2.Verificació del text refós de la modificació puntual núm. 1 del POUM de Vallromanes   
Punt 3. aprovació definitiva del Conveni Urbanistic relatiu al Passeig de Torre Tavernera.     
Punt 4.Aprovació provisionak de la modificació puntual núm. 2 del POUM de Vallromanes     
Punt 5.Aprovació definitiva de la constitució i estatus del consorci D.O Alella     
Punt 6. Ratificació de l'acord de la JGL sobre aprovació del Pla Local de Junventut     
Punt 7.Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per a la prestació del servei municipal de l'Escola Bressol     
Punt 8.Nomenament de la responsable del Registre Civil del Jutjat de pau de Vallromanes     
Punt 9.Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost municipal 2009     
Punt 10.Aprovació del Manual de Funcions i Catàleg Retributiu del llocs de treball de l'Ajuntament de Vallromanes     

PART DE CONTROL

Punt 12.Moció de Control del grup municipal de Mès x Vallromanes- ERC referent a l'oferiment d'acollir la seu del Consorci del Parc Serralada Litorial     
Punt 13.Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats per delegació de Ple     
Punt 14.Informes d'Alcaldia     
Punt 15. Precs i Preguntes     
Punt final Presa de coneixement de la renúncia del Sr.Jacint Borràs i Solé al càrrec de regidor de l'ajuntament

GestorDeContinguts.cat

Ràdio Municipal Vallromanes 94.4 FM

© Ajuntament de Vallromanes. Plaça de l’Església, 6. 08188 Vallromanes (Barcelona)

Tlf. (+34) 93 572 91 59 · Fax. (+34) 93 572 91 90

Ràdio Municipal Vallromanes 94.4 FM