Imatge i bellesa, amb Mar Lugué

IMATGE I BELLESA (01/10/2020)