Imatge i bellesa, amb Mar Lugué

IMATGE I BELLESA (09/10/2020)