Imatge i bellesa, amb Mar Lugué

IMATGE I BELLESA (13/10/2020)