Ple en línia

3.Proposta d’acord sobre la designació de representats de l’Ajuntament a organismes supraterritorials._Expedient 8222019..mp3 (20/06/2019)