Ple en línia

15.Donar compte del decret d'alcaldia de cemssament d'una funcionària interina. i 16. 16.Control i fiscalització d'acords i resolucions diverses.mp3 (18/07/2019)