Ple en línia

2.Expedient 8672019. Constitució Grups Polítics i 3. expedient. 944.2019de .mp3 (18/07/2019)