Ple en línia

5.Proposta d’acord de Modificació de la relació de llocs de treball octubre 2019_Expedient 17612018.mp3 (23/10/2019)