Ple en línia

8. Proposta d'acord d'aprovació de la Modificació de l'ordnança fiscal IVTM.expedient. 1319. 2019.y Punto .9. Proposta d'acord d'aprovació de la Modificació de l'ordenança fiscal ICIO. expedient.1326. 2019.mp3 (23/10/2019)