Ple en línia

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates19.09.2019_16.10.2019 i 23.10.2019.mp3 (21/11/2019)