Ple en línia

2. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació puntual de la relació de llocs. de treball. núm. 1. 2021. Expedient. 1075. 2021.mp3 (19/10/2021)