Ple en línia

4. Proposta d’acord de delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local per a la designació de membres de les meses electorals._Expedient 7072024..mp3 (16/05/2024)