Imatge i bellesa, amb Mar Lugué

IMATGE I BELLESA.mp3 (08/06/2021)