Ple en línia

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 15.07.2021 i.mp3 (23/09/2021)