Ple en línia

5. Proposta d’acord addenda modificació conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei básic, d´atenció social,per ampliar la dedicació de l´educadora social..mp3 (18/11/2021)