Ple en línia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anteriorde data 17.03.2022.mp3 (19/05/2022)