Ple en línia

1. Proposta d'acord d'aprovació inicial del pressupost i plantilla de personal 2023_Expedient 18722022..MP2 (20/04/2023)