Ple en línia

3. Proposta d’acord d’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració relatiua l’assumpció i el repartiment de les despeses de funcionament i mantenimende l’Institut Escola els Tres t.mp3 (20/04/2023)