Ajuntament de Vallromanes
Traduir el web: Español English

Radio en directe

Obrir finestra amb streaming

Ràdio a la carta

La teva programació

19 de novembre de 2009

1.Aprovació acta sessió anterior de Part resolutiva
2.Aprovació del conte general de l'ajuntament corresponent a l'exercici de 2008     
3.Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 1 del POUM de vallromanes     
4.Aprovació de la creació del consell Escolar Municipal de Vallromanes     
5.Aprovació de les bases especifiques per a l'atorgament d'ajuts econòmics a alumnes pel curs 2009-2010.     
6. Nomenament substituta de la responsable del Registre Civil de l'ajuntament de Vallromanes.     
7. Aprovació inicial de la modificació dels estatus del Consorci de Turisme del Vallès Oriental.     
8. Aprovació del règim de dedicació i retribucions de càrrecs electes.     
9. Aprovació de proposta d'aprovació de les funcions de tresoreria.     
10. Proposta d'acord del grup municipal ''MésxVallromanes-ERC'' sobre modificació art. 56.3 NU. del POUM     
11. Presa de coneixement de la renúncia de la snr. Maria Cabot i Gibert al càrrec de regidora     
12.Informes d'Alcaldia     
13.Precs i Preguntes

GestorDeContinguts.cat

Ràdio Municipal Vallromanes 94.4 FM

© Ajuntament de Vallromanes. Plaça de l’Església, 6. 08188 Vallromanes (Barcelona)

Tlf. (+34) 93 572 91 59 · Fax. (+34) 93 572 91 90

Ràdio Municipal Vallromanes 94.4 FM