Ajuntament de Vallromanes
Traduir el web: Español English

Radio en directe

Obrir finestra amb streaming

Ràdio a la carta

La teva programació

21 de Gener 2010

1. Aprovació de les actes de les sessions plenàries de dates 19/11/09 / i 17/12/2009     

PART RESOLUTIVA
    
2. Aprovació inicial sobre creació i constitució del consorci Denominació d'Origen d'Alella     
3. Aprovació definitiva del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Escolar Municipal de Vallromanes.     
4. Verificació correcciò d'errades núm. 2 del POUM de Vallromanes.     
5. Aprovació proposta d'atribució de les funcions de Tresoreria     

PART DE CONTROL

6.Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 212/09 de 3 de desembre, sobre composició de la junta de Govern Local
7. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 220/09 , de 10 de desembre sobre nomenament de Tinents d'Alcalde.
8. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm.233/09, de 18 de desembre sobre delegació d'atribucions a favor del regidor Sr. Cèsar Andreu Cabot i 234/09 sobre designació del sr. Cèsar Andreu Cabot com a representant de l'Ajuntament en determinats organismes.
9.Donar compte del Decret d'Alcaldia nùm.235/09 de 18 de desembre sobre composició de la Junta de Govern Local. INTRO INFORMES D'ALCALDIA.     
10. Informes dAlcaldia     
11. Precs i Preguntes

GestorDeContinguts.cat

Ràdio Municipal Vallromanes 94.4 FM

© Ajuntament de Vallromanes. Plaça de l’Església, 6. 08188 Vallromanes (Barcelona)

Tlf. (+34) 93 572 91 59 · Fax. (+34) 93 572 91 90

Ràdio Municipal Vallromanes 94.4 FM